İlimizin nüfusu  31 Aralık 2017 tarihi itibariyle  3794 kişi artarak 273.354 olarak açıklandı.
 
 
 
 
 
 BİNGÖL ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2016-2017
BİNGÖL 2016 2017 2016-2017 İlçe Merkezi   Nüfus Farkı 2016-2017 İlçe Merkezi Nüfus Artış Hızı (‰) 2016-2017 İlçe Toplamı Nüfus Farkı 2016-2017   İlçe Toplamı Nüfus Artış Hızı (‰)
İlçeler İlçe Merkezi İlçe Toplamı İlçe Merkezi İlçe Toplamı
Merkez 111.364 153.011 117.014 157.921 5.650 49 4.910 31,6
Adaklı 3.073 8.445 3.097 8.221 24 8 -224 -26,9
Genç 19.828 34.311 19.669 33.613 -159 -8 -698 -20,6
Karlıova 10.777 31.226 12.229 30.619 1.452 126 -607 -19,6
Kığı 2.991 4.838 3.286 5.097 295 94 259 52,2
Solhan 17.634 33.133 18.153 33.130 519 29 -3 -0,1
Yayladere 872 1.741 1.019 1.928 147 156 187 102,0
Yedisu 1.378 2.855 1.357 2.825 -21 -15 -30 -10,6
TOPLAM 167.917 269.560 175.824 273.354 7.907 46 3.794 14,0
Yerleşim yeri nüfusları, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’nden alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edildiği Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bildirilmiştir.
 
 
 
 
BİNGÖL İL/İLÇE MERKEZİ NÜFUSU - 2017
BİNGÖL İLÇE MERKEZLERİ BELDE/KÖYLER TOPLAM 2016-2017  Nüfus Artış Hızı Nüfus Yoğunluğu (km2)
2014 2015 2016 2017 FARK 2014 2015 2016 2017 FARK 2014 2015 2016 2017 FARK
Merkez 103.441 108.267 111.364 117.014 5.650 43.646 42.359 41.647 40.907 -740 147.087 150.626 153.011 157.921 4.910 31,6 88
Adaklı 3.105 3.145 3.073 3.097 24 5.800 5.480 5.372 5.124 -248 8.905 8.625 8.445 8.221 -224 -26,9 9
Genç 19.238 19.659 19.828 19.669 -159 15.656 14.932 14.483 13.944 -539 34.894 34.591 34.311 33.613 -698 -20,6 20
Karlıova 6.672 6.490 10.777 12.229 1.452 24.795 24.113 20.449 18.390 -2.059 31.467 30.603 31.226 30.619 -607 -19,6 23
Kığı 3.485 3.117 2.991 3.286 295 2.011 1.841 1.847 1.811 -36 5.496 4.958 4.838 5.097 259 52,2 14
Solhan 17.282 17.550 17.634 18.153 519 15.974 15.538 15.499 14.977 -522 33.256 33.088 33.133 33.130 -3 -0,1 27
Yayladere 1.001 1.018 872 1.019 147 956 818 869 909 40 1.957 1.836 1.741 1.928 187 102,0 4
Yedisu 1.473 1.368 1.378 1.357 -21 1.484 1.489 1.477 1.468 -9 2.957 2.857 2.855 2.825 -30 -10,6 5
TOPLAM 155.697 160.614 167.917 175.824 7.907 110.322 106.570 101.643 97.530 -4.113 266.019 267.184 269.560 273.354 3.794 14,0 33
 
 
 
 
 
BİNGÖL CİNSİYET VE YAŞ GRUBU NÜFUS İSTATİSTİKLERİ  TÜM İLÇELER 2017
  Sütunlar
Satırlar İbbs-Düzey1, İbbs-Düzey2,  İl Ve İlçe Nüfusları
Erkek
ve
0-4
Erkek
ve
5-9
Erkek
ve
10-14
Erkek
ve
15-19
Erkek
ve
20-24
Erkek
ve
25-29
Erkek
ve
30-34
Erkek
ve
35-39
Erkek
ve
40-44
Erkek
ve
45-49
Erkek
ve
50-54
Erkek
ve
55-59
Erkek
ve
60-64
Erkek
ve
65-69
Erkek
ve
70-74
Erkek
ve
75-79
Erkek
ve
80-84
Erkek
ve
85-89
Erkek
ve
90+
                                     
                                     
2017 Bingöl(Adaklı)-1750 295 299 311 358 556 480 280 271 220 149 186 185 186 191 128 89 80 42 12
Bingöl(Genç)-1344 1471 1334 1465 1665 2065 1742 1320 1208 1005 847 798 599 504 398 299 245 166 80 31
Bingöl(Karlıova)-1446 1696 1569 1779 1759 1340 1355 1008 962 781 742 637 470 481 369 228 140 92 42 12
Bingöl(Kiğı)-1475 182 120 108 120 650 549 215 173 160 128 104 123 100 125 61 62 48 33 21
Bingöl(Merkez)-1193 8121 7328 6704 7276 8518 7583 6759 6632 4871 4061 3562 2440 1887 1351 1027 686 511 188 95
Bingöl(Solhan)-1633 1630 1528 1665 1811 1693 1538 1196 1246 937 791 776 537 425 324 240 137 107 32 20
Bingöl(Yayladere)-1855 46 15 22 17 314 245 54 49 57 60 49 60 107 75 37 30 19 14 4
Bingöl(Yedisu)-1996 91 81 99 130 224 160 111 121 127 78 82 64 61 59 32 28 13 10  
 
  Sütunlar
    İbbs-Düzey1, İbbs-Düzey2,  İl Ve İlçe Nüfusları
  Kadın ve
0-4
Kadın
ve
5-9
Kadın
ve
10-14
Kadın
ve
15-19
Kadın
ve
20-24
Kadın
ve
25-29
Kadın
ve
30-34
Kadın
ve
35-39
Kadın
ve
40-44
Kadın
ve
45-49
Kadın
ve
50-54
Kadın
ve
55-59
Kadın
ve
60-64
Kadın
ve
65-69
Kadın
ve
70-74
Kadın
ve
75-79
Kadın
ve
80-84
Kadın
ve
85-89
Kadın
ve
90+
                                     
Satırlar                                        
2017 Bingöl(Adaklı)-1750 297 280 313 350 315 289 226 250 185 138 210 175 208 231 166 105 75 54 36
Bingöl(Genç)-1344 1466 1329 1487 1559 1473 1409 1180 1272 884 832 730 586 628 479 359 308 229 110 51
Bingöl(Karlıova)-1446 1550 1515 1799 1675 1307 1196 926 1016 766 633 684 440 523 392 307 210 106 64 48
Bingöl(Kiğı)-1475 131 134 107 111 135 198 124 135 120 96 90 121 139 107 83 79 46 40 19
Bingöl(Merkez)-1193 7556 7070 6400 7220 8107 7585 6422 6586 5100 3753 3305 2429 2139 1676 1148 835 520 300 170
Bingöl(Solhan)-1633 1588 1489 1716 1624 1661 1512 1030 1224 1036 770 713 507 492 417 282 196 106 86 48
Bingöl(Yayladere)-1855 31 26 22 12 44 44 37 23 30 35 40 56 73 59 35 37 23 15 12
Bingöl(Yedisu)-1996 79 91 89 93 93 89 87 96 86 87 73 57 68 62 36 28 19 14 7
 
 
 
2017 YILI CİNSİYETE GÖRE İL/İLÇE NÜFUSU
İbbs-Düzey1, İbbs-Düzey2, 
İl ve İlçe Nüfusları
Erkek Kadın Köy Şehir TOPLAM NÜFUS
Bingöl(Merkez/Bingöl Bel.)-1463 79600 78321 40907 117014 157921
Bingöl(Adaklı/Adaklı Bel.)-1459 4318 3903 5124 3097 8221
Bingöl(Genç/Genç Bel.)-1462 17242 16371 13944 19669 33613
Bingöl(Karlıova/Karlıova Bel.)-1465 15462 15157 18390 12229 30619
Bingöl(Kiğı/Kiğı Bel.)-1461 3082 2015 1811 3286 5097
BingölSolhan/Solhan Bel.)-1633 16633 16497 14977 18153 33130
Bingöl(Yayladere/Yayladere Bel.)-1458 1274 654 909 1019 1928
Bingöl(Yedisu/Yedisu Bel.)-1464 1571 1254 1468 1357 2825
TOPLAM 139182 134172 97530 175824 273354